Achtergestelde Lening: Wat is het en Hoe Werkt het?

Een achtergestelde lening is een vorm van lening waarbij de schuldeiser bij een faillissement of liquidatie van de onderneming pas wordt terugbetaald nadat andere, hoger gerangschikte schuldeisers zijn voldaan. Deze vorm van lening wordt vaak gebruikt door bedrijven die extra kapitaal nodig hebben om hun activiteiten uit te breiden, maar die niet voldoende zekerheid kunnen bieden aan reguliere schuldeisers. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat een achtergestelde lening precies is, hoe het werkt, de voor- en nadelen ervan, en enkele toepassingen in de praktijk.

Wat is een Achtergestelde Lening?

Een achtergestelde lening is een schuldbewijs dat een lagere prioriteit heeft bij de terugbetaling in vergelijking met andere schulden van dezelfde schuldenaar. Dit betekent dat in geval van een faillissement of liquidatie van de schuldenaar, de houders van achtergestelde leningen pas worden terugbetaald nadat andere schuldeisers met een hogere rangorde zijn voldaan. Vaak worden obligaties of leningen als achtergesteld beschouwd wanneer ze geen onderpand hebben of wanneer de schuldeiser geen zekerheid heeft dat hij het geleende bedrag zal terugkrijgen in geval van wanbetaling.

Hoe Werkt het?

Om een beter begrip te krijgen van hoe een achtergestelde lening werkt, laten we een voorbeeld bekijken:

Stel je voor dat een bedrijf XYZ een lening afsluit bij een bank en obligaties uitgeeft aan investeerders. De bank en de obligatiehouders zijn beide schuldeisers van het bedrijf, maar de bank eist vaak een hogere rangorde omdat ze een hypotheek of andere activa als onderpand hebben.

Als het bedrijf in financiële moeilijkheden raakt en failliet gaat, worden eerst de schulden aan de bank voldaan met de opbrengst van de verkoop van de activa die als onderpand dienen. Pas nadat de bank is terugbetaald, worden de achtergestelde leningen aan de obligatiehouders afgelost. Als er na het terugbetalen van de banklening niet voldoende activa overblijven om de obligatiehouders te betalen, lopen zij het risico een deel of zelfs het volledige bedrag van hun investering te verliezen.

Voor- en Nadelen van Achtergestelde Leningsvormen

Voordelen:

  1. Toegang tot Kapitaal: Voor bedrijven kan een achtergestelde lening een manier zijn om extra kapitaal aan te trekken zonder aanzienlijke activa als onderpand te hoeven aanbieden.
  2. Flexibele Terugbetalingsvoorwaarden: Achtergestelde leningen hebben vaak flexibelere terugbetalingsvoorwaarden in vergelijking met traditionele leningen, waardoor bedrijven meer ruimte hebben om te opereren.
  3. Hoger Rendement voor Beleggers: Voor beleggers kunnen achtergestelde leningen aantrekkelijk zijn vanwege het potentieel voor een hoger rendement, aangezien ze een hoger risico lopen in ruil voor een hoger rendement.

Nadelen:

  1. Hoger Risico: Het grootste nadeel van achtergestelde leningen is het hogere risico voor de schuldeisers. In geval van faillissement hebben houders van achtergestelde leningen minder kans om terugbetaald te worden dan houders van senior schulden.
  2. Minder Aantrekkelijk voor Beleggers: Vanwege het hogere risico dat gepaard gaat met achtergestelde leningen, kunnen ze minder aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele inkomstenstroom.
  3. Beperkte Liquiditeit: Achtergestelde leningen hebben vaak een beperkte liquiditeit op de secundaire markt, wat betekent dat het moeilijker kan zijn voor beleggers om ze te verkopen voordat de looptijd is verstreken.

Toepassingen in de Praktijk

Achtergestelde leningen worden vaak gebruikt in verschillende zakelijke scenario’s, waaronder:

  1. Groei van Startups: Startende bedrijven die moeite hebben om traditionele financiering te krijgen, kunnen achtergestelde leningen gebruiken om hun activiteiten uit te breiden zonder substantiële activa als onderpand aan te bieden.
  2. Herfinanciering van Schulden: Bedrijven kunnen achtergestelde leningen gebruiken om bestaande schulden te herfinancieren en betere voorwaarden te verkrijgen, zoals lagere rentetarieven of langere looptijden.
  3. Overnamefinanciering: Achtergestelde leningen kunnen worden gebruikt om een deel van de financiering voor bedrijfsovernames te verstrekken, vooral wanneer traditionele financieringsbronnen ontoereikend zijn.

Conclusie

Achtergestelde leningen spelen een belangrijke rol in de financiële markten en bieden zowel bedrijven als beleggers unieke kansen en uitdagingen. Voor bedrijven kunnen achtergestelde leningen een waardevolle bron van kapitaal zijn om groei te financieren en liquiditeit te verbeteren, terwijl beleggers moeten begrijpen dat ze een hoger risico lopen in ruil voor potentieel hogere rendementen. Het is belangrijk voor zowel bedrijven als beleggers om de voor- en nadelen van achtergestelde leningen zorgvuldig af te wegen en professioneel advies in te winnen voordat ze beslissingen nemen met betrekking tot deze financiële instrumenten.

Leningexpert

Marcel Bijsterveld

Mijn grote passie is informatief schrijven over financiële onderwerpen. Dat is de reden dat ik deze veelzijdige website ben begonnen in 2014. Ik vind het leuk om mezelf te verdiepen in alle aspecten over financiën en dit op het internet te delen.