Dit betaal je nu aan rente op geld lenen

Maximale rente op leningen verhoogd van 12% naar 14%

Op 1 juli heeft een opmerkelijke verandering plaatsgevonden in de wereld van financiële leningen. De maximale rente op leningen is namelijk verhoogd van 12% naar 14%. Deze verandering heeft invloed op verschillende soorten leningen en financiële producten. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de details van deze verandering en welke aspecten het beïnvloedt.

wettelijke rente van 2018 tot en met 2023
Maximale rente van 2018 tot en met 2023

Welke leningen zijn getroffen?

De verhoging van de maximale rente heeft betrekking op diverse vormen van leningen en financiële verplichtingen. De volgende financiële producten vallen onder deze nieuwe regelgeving:

Schulden op creditcard

Voor consumenten en bedrijven die gebruikmaken van creditcards, is er nu een significante verandering in de rentestructuur merkbaar. Met de recente stijging van de maximale rente kunnen houders van creditcards nu worden geconfronteerd met een aanzienlijk hogere rentelast wanneer zij er niet in slagen om hun schulden binnen een bepaalde termijn af te lossen. Deze verhoging in de maximale rente legt een grotere financiële verantwoordelijkheid bij consumenten die regelmatig gebruikmaken van creditcards voor hun aankopen en financiële behoeften.

Tip: Wanneer je langdurig een creditcardschuld hebt uitstaan, is het voordeliger een doorlopend krediet aan te vragen.

Roodstand op betaalrekening

Personen die tijdelijk rood staan op hun betaalrekening ervaren nu een aanzienlijke impact als gevolg van de recente aanpassing in de maximale rentetarieven. Met de recente stijging van de maximale rente van 12% naar 14%, komen mensen die af en toe te maken hebben met een negatief saldo op hun betaalrekening voor nieuwe financiële uitdagingen te staan. Deze verandering heeft niet alleen betrekking op mensen die bewust besluiten om tijdelijk rood te staan, maar kan ook van invloed zijn op degenen die zich onbedoeld in deze situatie bevinden als gevolg van onverwachte uitgaven of financiële tegenvallers. Het kan variëren van kleine, alledaagse tekorten tot meer substantiële en langdurige negatieve saldi.

Let op: Sta je voor langere perioden rood? Bekijk dan eens of je niet beter een klein krediet kunt overwegen. Dit is stukken goedkoper.

Kopen op afbetaling

Voor consumenten die gewend zijn om producten of diensten op afbetaling aan te schaffen, heeft de recente aanpassing in de maximale rentetarieven een directe en aanzienlijke invloed op hun financiële beslissingen en budgettering. Met de stijging van de maximale rente naar 14%, komt er een nieuwe dimensie bij kijken bij het nemen van aankoopbeslissingen op afbetaling. Het proces van kopen op afbetaling, dat voorheen als een handige en toegankelijke manier werd beschouwd om toegang te krijgen tot gewenste producten en diensten zonder directe financiële last, wordt nu geconfronteerd met aanzienlijk hogere rentekosten.

minilening

Minileningen

Minileningen, die vaak worden gebruikt om snel en gemakkelijk toegang te krijgen tot een beperkt bedrag aan financiële middelen, worden nu onderworpen aan dezelfde verhoogde rentetarieven als andere leningscategorieën. Dit betekent dat zelfs bij het lenen van kleinere bedragen.

Persoonlijke lening en doorlopend krediet

Persoonlijke leningen, een gebruikelijke methode om eenmalige grote uitgaven te financieren, worden nu onderworpen aan de nieuwe maximale rente. Dit betekent dat consumenten die van plan zijn een persoonlijke lening af te sluiten, moeten overwegen hoe de verhoogde rentetarieven hun terugbetalingsverplichtingen zullen beïnvloeden en of de lening nog steeds een kosteneffectieve keuze is voor hun financiële situatie.

Evenzo staan doorlopende kredieten, waarbij consumenten toegang hebben tot een vooraf bepaald kredietlimiet, voor nieuwe overwegingen met betrekking tot rentekosten. De stijging van de maximale rente heeft invloed op zowel het bestaande uitstaande saldo als toekomstige opnames.

Voorbeeld: Bij een persoonlijke lening van €10.000 ga je per maand ongeveer €20 meer betalen dankzij de hogere rente.

Voorbeeld persoonlijke lening €10.000 looptijd 5 jaar

AanbiederRente
Santander11,5%
ABN-AMRO11%
ING11%
Leningen NL7,8%
Rabobank9,8%
Geldshop8%

Leasecontracten

De recente aanpassing in de maximale rentetarieven heeft een bredere reikwijdte dan alleen leningen voor consumptiegoederen. Deze verschuiving heeft namelijk ook invloed op de contracten voor het leasen van voertuigen of apparatuur, waardoor consumenten en bedrijven nu geconfronteerd worden met de potentiële gevolgen van hogere rentekosten binnen de leasingsector.

Hypotheekrente

Bij een stijging van de maximale rente, zal ook de hypotheekrente gaan stijgen. Voor diegenen die hun hypotheekrente voor langere periode hebben vastgezet, zal dit binnen korte termijn geen problemen opleveren. Echter startende huizenbezitters zullen per maan meer hypotheeklasten gaan betalen.

Opbouw van de maximale rente

De maximale rente van 14% bestaat uit twee belangrijke componenten:

  • Rentevoet van 8%: Het eerste deel van de maximale rente is gebaseerd op een rentevoet van 8%. Dit is een vast percentage dat in aanmerking wordt genomen bij het berekenen van de totale maximale rente op leningen.
  • Wettelijke rente van 6%: Het tweede deel van de maximale rente bestaat uit een wettelijke rente van 6%. Deze wettelijke rente wordt bepaald door de overheid en heeft betrekking op de juridische aspecten van leningen en schulden.

Uitzonderingen

Het is belangrijk om op te merken dat deze verhoging van de maximale rente niet van toepassing is op alle vormen van lenen. De volgende situaties vallen buiten de nieuwe regelgeving:

Onderhandse lening

Een opmerkelijk aspect van de recente verschuiving in maximale rentetarieven van 12% naar 14% per 1 juli is de uitsluiting van onderhandse leningen van deze nieuwe regelgeving. Onderhandse leningen, die vaak plaatsvinden buiten het formele financiële systeem en tussen individuen worden verstrekt, vormen een interessante en complexe uitzondering op de bredere rentewijziging.

Zakelijk geld lenen

Een belangrijk aspect van de recente verschuiving in maximale rentetarieven is dat bedrijfsleningen en zakelijke financieringen niet worden beïnvloed door deze nieuwe rentewijziging. Deze specifieke uitsluiting benadrukt het onderscheid tussen de regelgeving voor consumentenleningen en die voor zakelijke leningen en financiering, wat van invloed is op de bredere dynamiek van de financiële markt en economie. De rente die wordt berekend wordt altijd gebaseerd op je kredietwaardigheid. Hoe langer en beter de betaalhistorie, des te lager de rente.

Prepaid creditcard

Met een prepaid creditcard wordt het concept van uitgestelde betalingen omgekeerd. In plaats van geld te lenen van de uitgever van de creditcard en later terug te betalen, moet je vooraf geld laden op de kaart voordat je deze kunt gebruiken. Met andere woorden, je kunt alleen geld uitgeven dat al op de kaart staat. Hierdoor wordt voorkomen dat gebruikers in de verleiding komen om geld te lenen dat ze niet kunnen terugbetalen, wat kan leiden tot schulden en hoge rentekosten.

Voordelig: Je hebt al een prepaid creditcard voor minder dan €22 per jaar. Je kunt deze wereldwijd gebruiken.

Leningexpert

Marcel Bijsterveld

Mijn grote passie is informatief schrijven over financiële onderwerpen. Dat is de reden dat ik deze veelzijdige website ben begonnen in 2014. Ik vind het leuk om mezelf te verdiepen in alle aspecten over financiën en dit op het internet te delen.