Wat is een Starterskrediet en Hoe Kom Je Eraan?

Een starterskrediet is een vorm van financiële ondersteuning die specifiek is ontworpen voor startende ondernemers die een bedrijf willen opzetten of uitbreiden. Het biedt een manier om kapitaal te verkrijgen om de initiële kosten van het opstarten van een bedrijf te dekken, zoals apparatuur, voorraad, marketing, en operationele uitgaven. Starterskredieten kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen, waaronder overheidsinstanties, banken, particuliere investeerders en non-profit organisaties. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat een starterskrediet inhoudt, hoe je eraan kunt komen, en waar je op moet letten bij het aanvragen ervan.

Wat is een Starterskrediet?

Een starterskrediet is een lening die specifiek is ontworpen om startende ondernemers te helpen bij het financieren van de opstartkosten van hun bedrijf. Het kan verschillende vormen aannemen, waaronder:

 1. Lening met gunstige voorwaarden: Dit kan een lening zijn met een lage rentevoet, flexibele terugbetalingsvoorwaarden en geen vereiste van onderpand.
 2. Microkrediet: Microkredieten zijn kleine leningen die vaak worden verstrekt aan ondernemers met beperkte financiële middelen, zonder dat er veel garanties nodig zijn.
 3. Subsidies: Sommige starterskredieten worden verstrekt in de vorm van subsidies, die geen terugbetaling vereisen maar wel specifieke voorwaarden kunnen hebben waaraan moet worden voldaan.
 4. Participatieleningen: Dit zijn leningen waarbij de kredietverstrekker deels eigenaar wordt van het bedrijf en een deel van de winst ontvangt in ruil voor het verstrekken van financiering.

Hoe Kom Je Eraan?

Het verkrijgen van een starterskrediet vereist vaak een zorgvuldige voorbereiding en planning. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om een starterskrediet te verkrijgen:

 1. Businessplan opstellen: Een gedetailleerd businessplan is essentieel bij het aanvragen van een starterskrediet. Het plan moet informatie bevatten over het bedrijfsidee, de marktanalyse, het verwachte financiële plan en de beoogde groeistrategieën.
 2. Onderzoek financieringsmogelijkheden: Doe onderzoek naar verschillende financieringsmogelijkheden voor startende ondernemers, waaronder overheidsprogramma’s, bankleningen, investeerders en non-profitorganisaties.
 3. Identificeer de juiste financieringsbron: Kies de financieringsbron die het beste past bij de behoeften van je bedrijf en je financiële situatie. Elke bron heeft zijn eigen voor- en nadelen, dus het is belangrijk om deze zorgvuldig te overwegen.
 4. Dien een aanvraag in: Nadat je de juiste financieringsbron hebt geïdentificeerd, dien je een aanvraag in voor het starterskrediet. Zorg ervoor dat je alle vereiste documentatie verstrekt en dat je aan alle criteria voldoet die door de kredietverstrekker zijn vastgesteld.
 5. Onderhandel en sluit de deal af: Als je aanvraag wordt goedgekeurd, onderhandel dan over de voorwaarden van het krediet en sluit de deal af. Zorg ervoor dat je de voorwaarden van het krediet volledig begrijpt voordat je akkoord gaat.

Waar Op te Letten bij het Aanvragen van een Starterskrediet?

Bij het aanvragen van een starterskrediet zijn er een aantal belangrijke zaken waarmee je rekening moet houden:

 1. Rentevoet en Kosten: Let op de rentevoet en eventuele bijkomende kosten die gepaard gaan met het krediet. Zorg ervoor dat je de totale kosten van het krediet begrijpt en dat deze binnen je financiële mogelijkheden vallen.
 2. Terugbetalingsvoorwaarden: Begrijp de terugbetalingsvoorwaarden van het krediet, inclusief de termijn, de frequentie van de betalingen en eventuele boetes voor te late betalingen.
 3. Vereiste Garanties: Sommige kredietverstrekkers kunnen garanties vereisen, zoals onderpand of persoonlijke garanties. Wees bewust van de vereiste garanties en de risico’s die daaraan verbonden zijn.
 4. Voorwaarden en Beperkingen: Lees de voorwaarden en beperkingen van het krediet zorgvuldig door voordat je akkoord gaat. Zorg ervoor dat je begrijpt aan welke voorwaarden je moet voldoen om het krediet te behouden en wat de gevolgen zijn van het niet naleven van deze voorwaarden.
 5. Alternatieve Financieringsbronnen: Overweeg ook alternatieve financieringsbronnen naast het starterskrediet, zoals crowdfunding, venture capital of angel investors. Het kan zijn dat deze opties beter aansluiten bij je behoeften en doelstellingen.

Conclusie

Een starterskrediet kan een waardevolle bron van financiering zijn voor startende ondernemers die hun bedrijf willen opzetten of uitbreiden. Het kan helpen om de initiële kosten te dekken en de groei van het bedrijf te stimuleren. Door een gedetailleerd businessplan op te stellen, financieringsmogelijkheden te onderzoeken, de juiste financieringsbron te kiezen, een zorgvuldige aanvraagprocedure te doorlopen en de voorwaarden van het krediet te begrijpen, kunnen startende ondernemers een starterskrediet verkrijgen dat past bij hun behoeften en doelstellingen. Met de juiste planning en voorbereiding kunnen starterskredieten een krachtig instrument zijn om het succes van een bedrijf te bevorderen en de weg te effenen voor groei en ontwikkeling.

Leningexpert

Marcel Bijsterveld

Mijn grote passie is informatief schrijven over financiële onderwerpen. Dat is de reden dat ik deze veelzijdige website ben begonnen in 2014. Ik vind het leuk om mezelf te verdiepen in alle aspecten over financiën en dit op het internet te delen.